บทขอขมาพระเครื่อง เครื่องรางและของศักดิ์สิทธิ์


โบราณจารย์ท่านว่าไว้ หากผู้ใดจะเป็นผู้เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง เครื่องรางและของขลังทั้งหลาย พีงปฏิบัติ 2 ข้อให้ได้ ดังนี้

1. ก่อนอาราธนาพระเครื่อง เครื่องรางและของขลังติดตัว ให้กล่าวคำขอขมากรรมดังนี้

     "ข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินแล้วซึ่งพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระเครื่อง เครื่องรางและของศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนกรรมที่ได้เคยล่วงเกินต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ อนาคตชาติ ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี  ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ข้าพเจ้าขอขมากรรม ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมต่อการกระทำของข้าพเจ้าด้วยเถิด เมื่อได้รับการอโหสิกรรมแล้ว ข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอให้พระรัตนตรัยคงอยู่ตลอดไป ขอให้พระเครื่อง เครื่องรางและของศักดิ์สิทธิ์ยังคงดำรงไว้ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดไป ขอให้บิดามาร ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย ผู้มีพระคุณจงพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย ภัยทั้งปวง อีกทั้งให้ถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สมหวังในสิ่งที่ปราถานาทุกๆ ประการเทอญฯ"

2. เมื่อกล่าวขอขมาแล้ว ก็ให้ขอพรให้กับตนเองเป็นลำดับสุดท้าย (คำขอพรแล้วแต่จะกล่าวกันเอง)


โดย : บารมีครูบาขาวปี | อัพเดทล่าสุด : 30 ต.ค. 2555, 22:58 | ผู้ชม : 7533 -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้ครับ